City Lights

אימון מנהלים

נושאי אימון מנהלים

הנושאים שמוצעים הם חלק מהתחום של הדרכות בארגונים, ונגזרים מהיכרות עם צרכי המנהל ובנויים באופן שיוצר ערך מוסף מיידי ורלוונטיות לתפקוד המנהל.

 

 

 נושא  תכנים מרכזיים

אוכלוסיית

יעד 

"שובר שגרה" – לשמור על רעננות מתמדת - כלים ותרגילים לשמור הרעננות והאנרגיה במהלך יום העבודה.
- כלים לשיפור יכולת הריכוז וליציאה ממצבי כוח ו"נפילות מתח" אישיות.
ניהול זוטר
עובדים מרוצים 
- כלים יישומיים להנעה, גיוס ורתימה של עובדים לתהליכים ומשימות.
- כיצד לבנות מוטיבציה, הזדהות ומחויבת מתמשכת של העובד.
- כיצד להניע ולהתמודד עם "עובדים קשים" עובדים במשבר מוטיבציה.
ניהול זוטר/ביניים
 מצוינות אישית - מיצוי הפוטנציאל והגעה לביצועי שיא.
- אמון ממוקד באפקטיביות אישית על בסיס עקרונות תורת ההצלחה.
ניהול זוטר/ביניים 
 "The A Team "
- לבנות ולנהל צוותים מנצחים.
- כיצד לגבש וליצור סינרגיזם בצוות.
- הכנת התהליכים בצוות והדרך להנעתם  לאורך זמן. 
ניהול זוטר 
פיתוח צוותים אפקטיביים 
- כלים ודרכים ניהוליות להתערבות ולשיפור ביצועי צוותים.
- הבנת התהליכים והשלבים בהתפתחות צוותים.
- התערבות בצוותים במצבי משבר.
- הקמה וניהול של צוותי פרוייקט ומשימה. 
 ניהול ביניים/בכיר

 

 

 

 

 נושא תכנים מרכזיים  אוכלוסיית יעד 
Coaching 
- עקרונות גישת ה- Coaching.
- המנהל כמאמן.
- אמון 1:1 
- כלים ומיומנויות בסיס לאמון מנהלים 
 ועובדים לשיפור ביצועים. 
ביניים 
אבחון ארגוני עצמי ככלי ניהולי
- שיטות וכלים למיפוי ואבחון המערכת 
 הארגונית.
- התנסות במתודולוגיה שיטתית לאסוף 
 מידע והערכת תפקודי היחידה.
- תרגום ממצאים להמלצות ותהליכי שיפור.
- כתיבת דו"ח מאבחן. 
ביניים/בכיר. 
פוליטיקה ארגונית 
- כיצד להשפיע ולהשיג יותר בארגון.
- עקרונות של מיצוב עצמי ו- Net working .
- תפקוד ניהולי תוך בנייה והפעלת בסיס כח, סמכות והשפעה.
- טקטיקות השפעה.
- ניהול תהליכי מו"מ בעבודה. 
ביניים/בכיר. 
אמון 360 מעלות 
לשיפור מיומנויות ניהול 
 אמון מיוחד הבנוי סביב 4 תחנות כושר ניהוליות ב- 4 נושאים: ניהול זמן, קבלת החלטות, ניהול עובדים "קשים", פרזנטציה (ניתן לשלב נושאים נוספים). היומיים בנויים כמיני סדנאות כאשר בכל סדנא (תחנת כושר) ניתנת מתודולוגיה מובנית ונעשה תרגול דרך סימולציות.
משך כל תחנה כ- 3 שעות.
זוטר/ביניים 
תכנון אסטרטגי 
- לימוד והתנסות בגישה מובנית, ממוקדת שוק ולקוח לתכנון תהליכי צמיחה ולשיפור כושר התחרות. 
בכיר. 

 

 

 

 
 
נושא  תכנים מרכזיים  אוכלוסיית יעד 
ניהול משברים   - עקרונות בניהול מערכות ארגוניות במצבי משבר שונים.  בכיר
תקשורת ארגונית 
 - כיצד להפוך אסטרטגיה ומדיניות לנחלת כלל העובדים.
- כלים ותהליכים לתרגום והטמעה של מדיניות יעדים והחלטות הנהלה.
- עקרונות לקיום דיאלוג דו-סטרי בארגון.
ביניים/בכיר 
מצוינות ארגונית   - כיצד להוביל את הארגון להצלחה 
 ולמצוינות.
- עקרונות של אפקטיביות ארגונית.
- כיצד ליצור ארגון מנצח.
בכיר 
אופטימיזציה שיפור ביצועים 
- עקרונות לכלים לניהול והשגת יעדים 
 בתהליכי התייעלות, שיפור ביצועים ומיצוי 
 אופטימלי של משאבים. 
בכיר 
ניהול פרוייקטים על רגל אחת 
קבוצתי ומעשי
- עקרונות מפתח לניהול מוצלח של 
 פרוייקטים.
- עקרונות בתכנון וניהול פרוייקטים במסגרת
 משאבים ואילוצים.
- האמון בנוי בתרגיל בתכנון וניהול פרוייקט. 
 ביניים/בכיר
 
 
 
הנכם מוזמנים ליצור עימנו קשר, לתיאום פגישת יעוץ בלי התחייבות  מצידכם, ולהזמנת הרצאת היכרות חינם.
צוות המומחים ממגוון רחב של מקצועות:  יועצים ארגוניים, מנתחים אסטרטגיים, מנחי קבוצות, יועצים לאיכות, יועצי שיווק, מהנדסי תעשייה וניהול ומאמנים עסקיים.

 השאר תגובה