City Lights

קורס אימון קבוצתי

 

1. אימון בקבוצה - רקע

גישת ה אימון בקבוצה תופסת תאוצה רבה בשנים האחרונות בתחום פיתוח מצוינות אישית, שיפור ביצועים והשגת הצלחות. אימון קבוצתי עוסק במיצוי הפוטנציאל האישי ופיתוח "שרירי הצלחה" תוך שימוש מעצים במרחב הקבוצתי כסביבה להתנסות ולמידה בין מתאמנים.

אימון בקבוצה הנו מודל שבו המתאמן מקדם את מטרותיו האישיות במסגרת קבוצתית בהנחיית מאמן. עוצמת הקבוצה מקדמת  את המתאמן ותומכת את ההתפתחות האישית שלו בסינרגיה שבה כל חבר בקבוצה גם מקבל סיוע מחברי הקבוצה וגם מסייע להם.

אימון קבוצתי מסייע למתאמן לנהל שינויים נדרשים, לעצב אורח חיים תומך ולפתח שיטות והרגלי חיים שיסייעו לו להשיג את מטרותיו בהצלחה, תוך שימוש במשאבי הקבוצה ובחברי הקבוצה כמראות וכמאמנים עמיתים (Buddy Coach).

 

יתרונות אימון קבוצתי:

 • בני האדם הנם יצורים חברתיים, אנו חלק מקבוצה במרחבי חיים שונים, לכן הקבוצה מהווה גורם תמיכה משמעותי לגיוס כוחות לתהליכים שעובר המתאמן ולהתנהלותו בחייו.
 • ההשתתפות בקבוצה יוצרת תחושת שייכות ומעודדת מצוינות, תחושת יוקרתיות ובטחון.
 • אימון בקבוצה מסייע להגביר את המחויבות והמוטיבציה של המתאמן  להשגת המטרות ולהפחתת התנגדויות לתהליכי שינוי.
 • בקבוצה משתפים המתאמנים באתגרים איתם הם מתמודדים, התהליך מסייע למתאמן ללמוד מאחרים ולראות שהוא אינו לבד בהתמודדות עם אתגרים אלה ושיש דרכים להתגבר על האתגר ולהצליח.
 • אימון קבוצתי מאפשר 'למידת עמיתים' – העברת ידע, ניסיון וכלים בין חברי הקבוצה.
 • הקבוצה מציבה 'מראה' בפני המתאמן ועל ידי כך מתאפשר תהליך רציף של שיקוף ומשוב.
 • אימון בקבוצה הנו יעיל מבחינת השימוש בזמן מכיוון שהוא מאפשר למאמן לעבוד במקביל עם מספר מתאמנים.

 

2. לימודי אימון קבוצתי - תאור התכנית

התכנית מציעה קורס יישומי ללימוד מודלים, כלים ושיטות באימון בקבוצה.

התכנית מקנה מיומנויות מפתח ודרכי פעולה של מאמן קבוצתי וכיצד ניתן לעצב באמצעותן

גישה אפקטיבית להשגת תוצאות, ליצור פריצות דרך תפקודיות ולרתום את חברי הקבוצה מכוח הנעה פנימית, אחריות, תחושת מסוגלות ומחויבות אישית להשגת מצוינות בחיים.
הקבוצה נתמכת ונעזרת ברוח הקבוצה כמנוף לשינוי.

 

3. תהליך אימון בקבוצה 

 • מספר המשתתפים בכל קבוצת אימון: 3-4 מתאמנים.
 • הקבוצה נפגשת אחת לשבוע.
 • משך כל מפגש 3 שעות.
 • כל מתאמן מגדיר את מטרותיו האישיות ומתאמן על קידום השגתן הן במפגשים בתוך הקבוצה והן במשימות שונות מחוץ לקבוצה בין המפגשים.
 • בין המפגשים עובדים חברי הקבוצה במודל של Buddy Coaching  בזוגות.

 

4. מטרות  תכנית ההכשרה

התכנית נבנתה לאור ניסיון עשיר ומעשי ביישום גישת האימון בקבוצות.

4.1 הכשרת המאמנים להובלת אימון בקבוצה.  

4.2 הקניית ידע ומיומנויות לאימון על פי "מודל ששת השלבים" להשגת יעדים,
      שיפור ביצועים והישגים אישיים בקבוצה.

4.3 הקניית כלים וטכניקות אימוניות לניהול שינוי, למיצוי פוטנציאל אישי ולהשגת מטרות
      רצויות בקבוצה.

5. מבנה והיקף תכנית ההכשרה:

    התוכנית בנויה משני מרכיבים –

 

שלב א' קורס למאמני קבוצה:

·         הקורס כולל 40 שעות לימוד אקדמיות.

·        10 מפגשים, אחת לשבוע בין השעות 18:00-21:00.

 

שלב ב' תכנית ליווי וסופרוויז'ן למאמני הקבוצות:

                ·      שלב זה יתקיים במקביל להפעלת האימון בקבוצה בשטח, מתוך מטרה לתמוך את המאמנים "תוך כדי תנועה" בתהליכי האימון בקבוצה הראשונים שלהם ולסייע להם להשיג הצלחה בתהלי

·     תוכנית הסופרוויז'ן כוללת 24 שעות אקדמיות.                                                                     ·       6 מפגשים, אחת לשבועיים בין השעות 18:00-21:00


6. תכני ההכשרה

   6.1 אימון לשינוי – מודל עקרונות ותהליך.

   6.2 גיבוש קבוצת אימון

 • שלבי ההתפתחות של קבוצה.
 • גיבוש קבוצת אימון.
 • בניית חוזה אימון בקבוצה ועיצוב גישה אימונית ומחויבות לשינוי.
 • בניית יחסים אפקטיביים בקבוצת אימון המבוססים על אוירה תמוכת, נטולת שיפוטיות ופתיחות בין חברי קבוצת האימון.  
 •    6.3 מיומנות וכלים ב אימון בקבוצה
 • טכניקות טרנספורמטיביות לאימון בקבוצה.
 • ניהול שיחות אימון אישי בפורמט קבוצתי.
 • בניית תכנית אימון לקבוצה (יצירת מכנה/מטרות משותפות).
 • שימוש בקבוצה כמרחב למידה וכ"חדר מראות" (טכניקות Mastermind לאימון עמיתים).
 • טיפול בהתנגדויות ומשברים בקבוצת אימון.
 •    6.4 אימון למצוינות והצלחה

 • מבינוניות למצוינות – עקרונות וכלים באימון להישגיות ומצוינות בקבוצה.


השאר תגובה