City Lights

גישת האימון שלנו

במכללת 'מאמנים' פיתחנו שיטת אימון חדשנית וייחודית להשגת תוצאות: גישת SFM.

האימון שלנו הינו אימון קוגניטיבי יישומי, המתבסס על מודלים להצלחה מתחומים שונים: כלכלה ועסקים, צמיחה והתחדשות אישית, פסיכולוגיה ועוד. לשם כך פיתחנו את ה-SFM, מערכת אימון ייחודית בעלת שישה שלבים, אשר התגבשה על בסיס ניסיון מקצועי רב שנים.


שלב 1: זיהוי הבעיה – הגדרת הצורך

בחינת המצב, הגדרת הבעיה במונחים מעשיים. חתימה על חוזה אימון המאגד את המחויבות והאחריות ההדדית של המאמן ושלך להצלחה.


שלב 2: עתיד רצוי
הגדרת תוצאות רצויות, יצירת החזון האישי שלך והגדרת המטרות הרצויות להשגה

 

שלב 3: פרדיגמה קיימת

איתור הדפוס של הבעיה ודגם ההתנהגות שיוצר אותה

 

שלב 4: פרדיגמה עתידית

חיפוש דפוס התנהגות חדש כבסיס ליצירת תוכנית האימון האישית שלך המפרטת את שלבי הפעולה להגשמת החזון והשגת המטרות


שלב 5: אימונים ותרגולות

פיתוח שרירי היכולת להצלחה 


שלב 6: ביסוס הביצוע
מדידת התוצאות ובחינת התאמתן לציפיות, חגיגת ההישג ומיסודו.השאר תגובה