City Lights

קורס אימון עסקי מתקדם – תכנית הסמכה למאמן עסקי בכיר

תכנית ההכשרה המתקדמת למאמן עסקי בכיר מיועדת למאמנים. בוגרי הקורס הבסיסי המעוניינים 

להמשיך ולהכשיר לקורס אימון עסקי ולשדרג את יכולות האימון שלהם תוך התמחות באימון מנהלים ובאימון תעסוקתי.

 

מבנה הקורס

הקורס כולל 10 מפגשים 21:30 – 17:00 ובנוי מלימודים פרונטאליים והתנסות מעשית (פרקטיקום)

מלווה בסופרויז'ין. בקורס יינתן דגש מיוחד להמשך התפתחותו וצמיחתו האישית של המאמן, העשרתו בטכניקות וכלים

ושכלול מיומנויות האימון שלו. 

 

נושאי לימוד:

מיומנויות מתקדמות באימון:

● טכניקות וכלים מתקדמים באימון קוגניטיבי וטרנספורמטיבי.

● כיתות אימון.

 

אימון מנהלים

● אימון למנהיגות ניהולית.

● אימון צוותים בארגון.

● אימון תעסוקתי (אימון למציאת עבודה, אימון בכניסה לתפקיד).

 

פרקטיקום

● התנסות מעשית וסופרויז'ן מורחב באימון מנהלים.

במסגרת התכנית יינתנו חמישה מפגשי סופרוז'ן של  שלוש שעות כל אחד. 

הפרקטיקום יקיף שני אימונים של מנהלים. 

 

משימות ופרויקט גמר

1. המשתתפים יציגו במהלך התכנית בזוגות  מצגת קצרה בת חצי שעה בנושא אימון ניהולי 

   במסגרת מפגשי קפה ידע.

2. כל משתתף יגיש פרויקט גמר של הפרקטיקום על שני המאומנים .
 

דרישות קורס

1. נוכחות חובה ב- 90% מהמפגשים.

2. ביצוע פרקטיקום הכולל 2 אימונים והגשת פרויקט גמר לסיכום הפרקטיקום.

3. הגשת מצגת אישית.

 

 

 השאר תגובה